สถิติ

สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา174
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
498
ไฟล์ที่อัปโหลด28
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง Mini World Wiki783
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย1.57
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน (รายการสมาชิก)92
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
2
บอต (รายการสมาชิก)1
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)1
ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (รายการสมาชิก)0
ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)0
autopatrol (รายการสมาชิก)0
Global Bureaucrats (รายการสมาชิก)0
Global Administrators (รายการสมาชิก)0
Global Bots (รายการสมาชิก)0
Gamepedia Staff (รายการสมาชิก)0
ตรวจสอบผู้ใช้ (รายการสมาชิก)0
Hydra Admins (รายการสมาชิก)0
GRASP (รายการสมาชิก)0
Wiki guardians (รายการสมาชิก)0
สถิติอื่น
จำนวนคำในหน้าเนื้อหาทั้งหมด9,526