เครื่องมือ

จาก Mini World Wiki

This article is a stub. You can help Mini World Wiki by expanding it.

เครื่องมือ are equipment in Mini World that will help you to do something.

อาวุธ

อาวุธระยะประชิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon12001.png Icon12003.png Icon12005.pngIcon11061.png Icon15500.png

อาวุธระยะไกล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon12050.png Icon12056.png Icon12281.png Icon12283.png Icon12284.png Icon12288.png

อาวุธปืน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon15000.png Icon15001.png Icon15002.png Icon15006.png Icon15004.png Icon15005.png

กระสุน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon12289.pngIcon15003.pngIcon15503.pngIcon15502.pngIcon15504.pngIcon15501.png
Icon12249.png

อาวุธขว้าง/ปา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon12002.pngIcon12004.png Icon12282.pngIcon12287.pngBigPaintedEgg.png Icon12240.png

Icon12052.pngIcon12053.png Icon12054.pngIcon12057.png

อุปกรณ์

พื้นฐาน/ทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon11323.pngIcon817.pngIcon11314.pngIcon11307.pngIcon11309.pngBlank Paper.pngSmall Glass Bottle.pngIcon12715.pngIcon12716.png

Icon11326.pngIcon11306.pngIcon11310.pngIcon11313.pngIcon11315.pngIcon11810.pngIcon12580.pngIcon12578.pngIcon12579.png

Fuel.png

เครื่องมือใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon800.png Icon802.png Icon824.png Icon833.png

กล่องเก็บของ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon801.pngIcon998.pngIcon999.pngIcon730.pngIcon735.pngIcon845.pngIcon846.pngIcon736.png

เครื่องมือไม้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Wood Hoe.png Wood Axe.png Wood Pickaxe.png Wood Shovel.png
Icon11048.pngIcon11049.pngIcon11058.png

เครื่องมือหิน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Stone Hoe.png Stone Axe.png Stone Pickaxe.pngStone Shovel.png

เครื่องมือเหล็ก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Iron Hoe.png Iron Axe.png Iron Pickaxe.png Iron Shovel.png

64px64px 64px64px
64px 64px

เครื่องมือทอง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Gold Hoe.png Gold Axe.png Gold Pickaxe.png Gold Shovel.png

เครื่องมือเพชร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Diamond Hoe.pngDiamond Shovel.png64xDiamond Pickaxe.png

เครื่องมือโฮราส[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon11016.png Hook.png

ชุดเกราะ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon12201.png Icon12211.png Icon12221.png Icon12231.png Icon12241.png
Icon12202.png Icon12212.png Icon12222.png Icon12232.png Icon12242.png
Icon12203.png Icon12213.png Icon12223.png Icon12233.png Icon12243.png
Icon12204.png Icon12214.png Icon12224.png Icon12234.png Icon12244.png
Icon12205.png64x Icon12208.pngIcon12207.pngIcon12206.png Icon12210.png

อุปกรณ์ไฟฟ้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon702.png Icon704.png Icon1033.png Icon717.png
Icon1004.pngIcon1005.png Icon1008.png 64px Icon1010.png

เครื่องใช้ไฟฟ้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon718.png Icon719.png Icon721.pngIcon722.png Icon839.png
Icon844.pngIcon842.png

เครื่องมือไฟฟ้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon11070.pngIcon1009.png Icon706.pngIcon1034.png Icon701.png

Icon711.png Icon712.png Icon713.pngIcon715.png Icon716.png

ระเบิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon834.png Icon835.png Icon12823.pngIcon12824.pngIcon12825.pngIcon12826.pngIcon12280.png

ดอกไม้ไฟ & พลุ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon12750.pngIcon12903.pngIcon12904.pngIcon12905.pngIcon12285.pngIcon12822.pngIcon12253.png

บล็อกดนตรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon690.png Icon691.png Icon692.png Icon693.png Icon694.png Icon695.png
Icon696.png Icon697.png Icon698.pngIcon699.png

บล็อกที่มีประโยชน์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon1000.pngIcon1032.png Icon1001.png Icon1018.png Trigger1.pngTrigger2.pngTrigger3.png

ยานพาหนะ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Icon13807.png Icon13806.png Icon13802.png Icon13800.png Icon725.png Icon729.png Roket.png

ที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]