ไอเทม

จาก Mini World Wiki

This article is a stub. You can help Mini World Wiki by expanding it.

ไอเทม สามารถค้นหาหรือสร้างได้ในMini World.มีรายการต่างๆมากมายผู้เล่นสามารถค้นหาหรือสร้างได้

รายการไอเทม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

นี่คือทางลัดไปยัง รายการไอเท็ม.

พืชการเกษตร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

มีพืชพันธุ์อยู่หลายประเภท พืชที่แตกต่างกันจะเติบโตในรูปแบบและพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพียงแค่คลิกที่ไอคอนนี้และค้นหา!


Wheat.pngCarrot.pngPotato.pngPumpkin.pngWatermelon.png

Ball Bean.pngRice Seed.pngWheat Seed.pngPumpkin Seed.pngWatermelon Seed.png

Fertilizer.png


วัสดุดั้งเดิม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Bone.png Leather.png Icon11069.png Icon11068.png Icon11067.png Silk Thread.pngIcon11313.pngFeather.pngSugarcane.pngHollow Bamboo.png

พืช[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Grass.png Wild Grass.pngWaterweed.pngSeaweed.pngCatcus.pngLotus.png Lotus Leaf.pngDuckweed.png

Syringa.pngLimonium.pngDragonflower.pngHyacinth.pngOrange Maguey.pngRed Maguey.pngGrey Maguey.pngPink Maguey.png
Daisy.pngTecomastans.pngSmall rose.pngDragonclaw.pngDragontree.png Sunflower.png
SunflowerSeed.pngSyringaVulgarisSeed.pngStaticeSeed.pngDragonFlowerSeed.pngOrchidSeed.pngDragonClawSeed.pngDragonDracaenaSeed.png Red Alga.png
RedMagueySeed.pngOrangeMagueySeed.pngGreyMagueySeed.pngPinkMagueySeed.pngDaisySeed.pngTecomastansSeed.pngSmallroseSeed.png

Fruitwoodsapling.pngLarchsapling.pngPoplarsapling.pngRedwoodsapling.pngPhoebesapling.pngWalnutsapling.pngPeachsapling.png Icon259.png
Fruitwoodleaves.pngLarchleaves.pngPoplarleaves.pngRedwoodleaves.pngPhoebeleaves.pngWalnutleaves.pngPeachleaf.pngBambooLeaves.png
Bamboo.pngBambooShoot.png Mushroom.pngMushroom red.pngIcon263.pngIcon12586.pngIcon12585.pngIcon12584.png

อาหาร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Dumpling.png Bad Dumpling.png Icon12059.png Stickyricepudding.png Purplestickyricepudding.png Yellowstickyricepudding.png

Rice cake.png MilkCandy.png Strange-taste Candy.png Bottled milk.png Bottled honey.png Sparkling juice.png Demon juice.png

Rice dumpling.png Bubblegum.png Cherryicon.png Watermelon Slice.png Pinecone.png Honeyshard.png

Bread.png Burger.png Waffle.png Long Bread.png Pumpkin Pie.png Roasted Potato Chips.png

Roasted Potato.png Tasty Burger.png Tasty Waffle.png Tasty Long Bread.png Tasty Pumpkin Pie.png Tasty Potato Chips.png

Spider Leg.png Crab Stick.png Raw Rice.png Cooked rice.png Watermelon Juice.png TastyWatermelonJuice.png

Raw Chicken Leg.png Raw Pork.png Raw Steak.png Lamb chop.png Fish.png Salmon.png
Roasted Chicken Leg.png Roasted Pork.png Roast Steak.png Roasted lamb chop.png Roasted fish.png RoastedSalmon.png

Ham.png Tasty Sausage.png Crab Ham.png Tasty Crab Ham.png Poisoned Ham.png Tasty Poisoned Ham.png RoastChicken.png Tastey Roasted Chicken.png

Fruit Platter.png FreshFruitPlatter.png VegetableCasserole.png Tasty vegetable casserole.png RadishSalad.png TastyRadishSalad.png Mutton Soup.png Tasty Mutton Soup.png
Icon468.png Icon467.png Icon466.png

สีย้อม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

White dye bottle.png Blue dye bottle.png Pink dye bottle.png Black dye bottle.png

White dye.png Orange dye.png Pink dye.png Blue dye.png Yellow dye.png Yellowgreen dye.png Pinky dye.png
Grey dye.png Light grey dye.png Cyan dye.png Purple dye.png Brown dye.png Green dye.png Red dye.png Black dye.png